Van der Linde | seizoen 2022-2023

Reglement voor de interne competitie

1. Het schaken bij schaakclub van der Linde gebeurt volgens de regels van Fédération Internationale des Échecs (Hierna: Fide). Deze zijn te raadplegen via deze link of in de adresbalk: https://schaakbond.nl/node/27975

2. Ons speeltempo is 1 uur en 30 minuten plus 30 seconden per zet.

3. De Interne competitie kent twee wedstrijdvormen:

A. Het keizersysteem: Een laddercompetitie waarbij waarderingspunten
worden toegekend op grond van artikel 10 tot en met 15 van dit reglement.
B. De Lindebokaal: Een piramidecompetitie waar de winnaars van een
ronde zich plaatsen voor de volgende ronde.

 
4. Wedstrijden voor de Lindebokaal uiterlijk om 20:00, tenzij in onderling overleg een ander tijdstip is afgesproken. Een speler die om 20:30 nog niet aanwezig is zonder dat hij heeft afgezegd bij zijn tegenstander heeft de partij verloren. In dat geval krijgt de winnaar geen rating.

5. Het schaakseizoen begint met een snelschaaktoernooi. Het seizoen eindigt op de laatste vrijdag in juni met de Douwe Algera Bokaal: een snelschaaktoernooi waar ook ex-leden aan mogen deelnemen.

6. De winnaar van het keizersysteem is de speler die aan het eind van het seizoen (zie artikel 5 van dit reglement) de meeste keizerpunten heeft.

7. Wanneer er aan het eind van het seizoen minder dan 2/3 deel van de avonden gespeeld is, wordt er geen clubkampioen uitgeroepen.

Keizersysteem

9. Voor de laddercompetitie wordt iedereen ingedeeld die om 19:50 aanwezig is, zodat de partijen om 20:00 kunnen beginnen.

Waarderingspunten in het keizersysteem

10. Waarderingspunten worden toegekend voor alle partijen met een standaard speeltempo (zie artikel 2), externe partijen (zie artikel 13) en de Lindebokaal (zie artikel 16 en 17 van dit reglement).

11. Waarderingspunten zijn die punten die toegekend worden aan een speler. Dit gebeurt op de volgende manier:

1. Elke speler krijgt in het begin van een seizoen een aantal punten toegekend op
basis van zijn spelers sterkte.
2. De spelers sterkte wordt bepaald op basis van de interne rating die spelers hebben verkregen. De rating wordt bepaald op grond van artikel 18 tot en met 23 van dit reglement.
3. De uitslag van een partij beïnvloed het aantal waarderingspunten op de volgende manier:

4. Waarderingspunten worden ex nunc (zoals de huidige situatie is.) toegepast. Dit betekent dat de waarderingspunten die een speler krijgt voor zijn winst partij of
remise partij kan fluctueren, afhankelijk van de prestatie van de speler waarvan hij
gewonnen heeft of remise tegen heeft gespeeld.

5. Het totaal van de waarderingspunten staat gelijk aan de optelsom van:

– de eigen waarderingspunten, en;
– de waarderingspunten van de tegenstanders die de speler heeft verslagen, en;
– de helft van de waarderingspunten van de tegenstanders waar hij remise tegen heeft gespeeld.

 

12. Spelers die zich afmelden bij de competitieleider voor het keizersysteem, krijgen 33% van hun eigen punten bij de keizerpunten opgeteld. Dit is maximaal 10 keer per seizoen mogelijk.

13. Spelers die vanwege een externe wedstrijd geen partij kunnen spelen, krijgen 66% van eigen punten bij de keizerpunten opgeteld.

14. Als een ongelijk aantal spelers aanwezig is, krijgt de speler met het minste aantal keizerpunten een pairing bye toegekend. Een speler met een pairing bye krijgt 66% van de eigen waarderingspunten bij de keizerpunten opgeteld.

Lindebokaal.

15. Aan het begin van het seizoen wordt via loting bepaald hoe de eerste ronde eruit ziet. Er wordt gespeeld volgens het afvalsysteem: elke winnaar plaatst zich voor de volgende ronde. Winnaar van de Lindebokaal is de laatste speler die overblijft.

18. Bij remise worden er snelschaakpartijen gespeeld met 10 minuten bedenktijd per persoon, totdat een van beiden wint. Voor de beslissingspartijen geldt dat elke keer van kleur gewisseld wordt ten opzichte van de vorige partij.

Interne ratingbepaling.

19. Voor de berekening van de rating worden de rekenregels van KNSB-seniorenrating gevolgd. Hierbij wordt een k-factor van 25 gebruikt.
20. Voor de berekening van de rating gelden alle partijen die op een clubavond gespeeld zijn en het speeltempo hebben zoals genoemd in artikel 2.

21. Voor spelers die geen rating hebben wordt de KNSB-rating als beginrating vastgesteld.

22. Voor spelers die geen rating hebben en ook geen KNSB-rating wordt in overleg een beginrating vastgesteld.

23. De rating is kan niet lager zijn dan 800.

24. Iemand wordt pas op de ratinglijst geplaatst als hij in het lopende seizoen minstens één partij tegen een ratinghouder heeft gespeeld. Voor spelers die één of meer seizoenen (maximaal 5) niet hebben gespeeld, zowel intern als extern en geen KNSB-rating hebben, wordt de nieuwe rating vastgesteld op de laatst bekende rating, verminderd met 20 punten voor elk seizoen dat er geen enkele partij is gespeeld.