Privacy verklaring en Cookiebeleid

Schaakclub van der Linde

I. Introductie.

Schaakclub van der Linde (hierna: de schaakclub) is de beheerder van de website www.schaakclubvanderlinde.nl. In deze verklaring wordt aangegeven hoe de schaakclub gegevens verzamelt en hoe met deze gegevens worden omgegaan. Het bestuur van de schaakclub is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

II. Doel en reikwijdte van deze verklaring.

De schaakclub zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De schaakclub houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze verklaring geldt voor:

  • Alle voormalige, bestaande en potentiële leden van de schaakclub.
  • Personen die zelf geen, voormalig of potentieel lid zijn van de schaakclub. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om ouders van jeugdleden of personen die de website bezoeken.

III. Hoe verzamelen wij gegevens?

Persoonsgegevens worden door de schaakclub verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. De schaakclub beschikt over deze gegevens doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het formulier lidmaatschap verklaring van de schaakclub, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).

De schaakclub verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het uitoefenen van de doelstellingen van de schaakclub, inclusief maar niet beperkt tot:

  1. om contact met u te kunnen opnemen;
  2. om u informatie te sturen;
  3. het organiseren van schaakwedstrijden; iv. het bijhouden van uitslagen en standen; v. het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden.
  4. het bijhouden van een ledenadministratie;
  5. het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
  6. het voldoen aan wettelijke verplichtingen

VI. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de overkoepelende regionale bond (“NOSBO”) en de landelijke bond (“KNSB”). Daarnaast verstrekt de schaakclub ten behoeve van de ratingverwerking wedstrijduitslagen aan de KNSB.

Geen commercieel gebruik

De Schaakclub zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming. Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De schaakclub kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

De schaakclub bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

V. Cookie beleid

De schaakclub gebruikt cookies om haar website persoonlijk, gebruiksvriendelijk en functioneel te houden. Een cookie is een klein bestandje dat op uw apparaat wordt opgeslagen en waardoor de website u herkent bij een volgend bezoek.

Wij maken gebruik van WordPress, Youtube, Google maps en andere diensten van derden om onze site aantrekkelijker te maken voor de gebruiker van onze website. Deze diensten kunnen mogelijk cookies gebruiken om informatie te verzamelen. De schaakclub is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van deze cookies. Wij raden dan ook aan om het privacybeleid van deze diensten te raadplegen.

VI. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

De schaakclub neemt altijd passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

VII. Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze altijd intrekken. U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van de schaakclub. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

VIII. Wijzigingen van het privacybeleid

Het bestuur van de schaakclub behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid verklaring te wijzigen. Check daarom regelmatig dit verklaring om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.