Schaakclub Van der Linde uit Winschoten heeft een 4-tal schaakclinics georganiseerd op basisschool
De Wiekslag in Blijham. Onder de bezielende leiding van Ton van der Kaap maken circa 65 kinderen
uit groep 5 tot en met groep 8 kennis met de schaaksport.
Het motto: “Schaken kent geen grenzen” sluit perfect aan bij de missie van De Wiekslag:
een Kindcentrum met een afspiegeling van de huidige samenleving, een lerende organisatie die
continu streeft naar hoogstaand onderwijs en vakmanschap, vanuit moreel besef en passie.
In het kader van 150 jaar Koninklijke Nederlandse Schaakbond (www.knsb150.nl) hebben de
deelnemende kinderen van de schaakbond een pen aangeboden gekregen.