Schaakclub Van der Linde is opgericht in 1874, en daarmee een van de oudste
schaakverenigingen van Nederland. Ondanks deze hoge eerbiedwaardige leeftijd
is de vereniging nog lang niet versleten!
De club heeft traditioneel een bloeiende jeugdafdeling.

Komt u eens langs op de clubavond om een partijtje te spelen of gewoon om de sfeer te proeven.

Onze speellocatie is:

Speeltuinvereniging “de Bovenburen”
Tromplaan 86
Winschoten
Wij spelen op de vrijdagavond

Op vrijdagavond gaat het gebouw om 18u. open voor de jeugd. Zowel basisschoolleerlingen als middelbare scholieren maken deel uit van de jeugdafdeling. Op de schaakavond wordt er getraind: de jeugd krijgt schaakles van gediplomeerde trainers. Daarnaast is er een onderlinge competitie: iedere schaakavond worden er ook onderlinge wedstrijden gespeeld. Ook neemt de jeugd deel aan schaaktoernooien hier en elders.

Vanaf 19:30 begint daarna de schaakavond voor de senioren. Ieder seizoen spelen de volwassenen onderling een interne competitie, in twee competitiegroepen: een topgroep waar het clubkampioenschap te verdienen is, en een promotiegroep waar promotie naar de topgroep kan worden afgedwongen.

Naast de reguliere competitie zijn er twee andere prijzen te verdienen. In de eerste plaats is er de interne beker, die vergeven wordt via een knock-out toernooi. Tenslotte is er de Lutjebeker. “Lutje” is goed Gronings voor “klein”, en dat is aan het bekertje te zien, maar dat maakt de trofee niet minder waardevol. Deze prijs is specifiek bedoeld om frequent schaken te stimuleren. Op of voor de club spelen levert altijd punten op, zelfs verliespartijen zijn niet waardeloos.

In de externe competitie speelt Van der Linde tegen collega-schaakverenigingen uit Groningen en Drenthe. De resultaten zijn het ene seizoen beter dan het andere, maar binnen Oost-Groningen is onze vereniging de meest succesvolle.

Lidmaatschap: U kunt vrijblijvend een aantal avonden kennismaken met de vereniging. Indien u besluit lid te worden kan het lidmaatschap ieder moment ingaan. Het lidmaatschap loopt van september tot september.

De contributie bedraagt:

€ 100 voor volwassenen
€ 57 voor jeugdspelers tussen 16 en 20
€ 50 voor jeugdspelers jonger dan 16.
In de contributie is de afdracht aan de overkoepelende landelijke schaakbond KNSB inbegrepen. Op grond daarvan ontvangt u ook 6 keer per jaar het KNSB-tijdschrift Schaakmagazine.

Het lidmaatschap kan worden beëindigd aan het eind van het schaakseizoen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de penningmeester, p.a. Oosteinde 40, 9697 XH  Blijham; of door een email aan nashkimo@hotmail.com

Nadere inlichtingen:
Hans Bosma        (penningmeester): 06-23913739